SIGR Leadership Knowledge Session, Ringerike Utvikling, onsdag, 04. september 2019

The first of the three knowledge sessions of the SIGR program with the topic of Leadership. Get ready to learn from the best experts!

SIGR Leadership Knowledge Session

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå