SIGR Business Development Knowledge session, Ringerike Utvikling, onsdag, 23. oktober 2019

The second knowledge session in the series of SIGR platform. Get ready to receive all you need to know on business development!

SIGR Business Development Knowledge session

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå