Rotary Youth Leadership Award/Rotary lederskapskurs for ungdom 2020V, Honne Hotell & Konferansesenter, fredag, 27. mars 2020

RYLA (Rotary Youth Leadership Award) er et seminar om ledelse for unge organisert av Rotary. Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen organisasjonsliv, næringsliv og forvaltning. Gjennom faglige foredrag og gruppearbeider vil vi ta opp aktuelle, spennende problemstillinger en møter som leder. Seminaret vil ha en praktisk innfallsvinkel, der foredragsholderne også bruker eksempler basert på egne erfaringer. Samtidig gis det muligheter for å bli kjent med andre med interesse og kunnskap om ledelse, utveksle erfaringer og bygge gode nettverk.

  
SEMINAR OM LEDELSE –Honne Biri 27.-29.03 2020
 AKTUELLE TEMA PÅ SEMINARET:

OM LEDELSE – HVORDAN SKAPE EN EFFEKTIV ORGANISASJON
LEDERSKAP I PRAKSIS – EN LEDERS ERFARINGER
KOMMUNIKASJON OG MEDIA
MEG SOM LEDER – typologi, persontyper og adferdsstiler
BÆREKRAFT, ETIKK OG LEDELSE
HVORDAN ARBEIDER ET STYRE – PRAKTISK STYREARBEID
HVORDAN SKAPER VI GODE TEAM? – øvelser og refleksjoner

 
Foredragsholdere:
Innenfor hvert tema vil dere møte erfarne forelesere fra næringslivet, forvaltningen og høyskolemiljøene i regionen. Det vil være en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner rundt temaene.      
 
Sosialt læringsmiljø:
Du vil møte mange spennende personer, og du vil få mulighet til å bygge nye vennskap og nettverk i et sosialt læringsmiljø.
 
Tidligere deltakere:
Hvert år deltar ca 25-30 dyktige unge med lederambisjoner fra Oppland og Hedmark. Deltakernes sluttevaluering sier at de gjennomgående er meget fornøyde med opplegget, programmet og foredragsholderne.
     

 
 
 

Rotary Youth Leadership Award/Rotary lederskapskurs for ungdom 2020V

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå