Livssorg: Å leve med livets u-svinger, Verdensteatret, torsdag, 16. april 2020

Om sorgen i livet, når ting ikke ble som en hadde tenkt. Ikke over dødsfall, men sorg over å miste biter av seg selv.

Livssorg: Å leve med livets u-svinger

2B

2B

tysdag 27. november 2029
Implementing SAFe (4.6)

Implementing SAFe (4.6)

måndag 26. oktober 2020
Implementing SAFe (4.6)
tysdag 25. august 2020
2B
tysdag 27. november 2029
Implementing SAFe (4.6)
måndag 26. oktober 2020
Implementing SAFe (4.6)
tysdag 25. august 2020
Implementing SAFe (4.6)
måndag 22. juni 2020
Implementing SAFe (4.6)
fredag 24. april 2020
Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå