Livssorg: Å leve med livets u-svinger, Verdensteatret, torsdag, 16. april 2020

Om sorgen i livet, når ting ikke ble som en hadde tenkt. Ikke over dødsfall, men sorg over å miste biter av seg selv.

Livssorg: Å leve med livets u-svinger

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå