Kurs i Etisk og Økologisk Tidsreising, Borg, måndag, 01. juni 2020

KURS I ETISK OG ØKOLOGISK TIDSREISING

Kurset er beregnet på enhver tidsturist som ønsker å praktisere bærekraftige prinsipper for etisk og økologisk tidsreising. Det legges stor vekt på realistiske scenarier og praktiske øvelser. Det er tillatt å ha med og bruke egen tidsmaskin. Dersom du ikke har egen tidsmaskin, kan du leie en på kurset. (OBS: Vi gjer merksam på at kursmaskinene kun er enkle basis-tidsmaskiner og ikke kan brukes til transmogrifisering!)

Vi kan forøvrig anbefale å kjøpe en brukt tidsmaskin på den kontinuerlige auksjonen på Ebay (opprettet i 2047, men merk at TAA-sertifisering for tidsmaskiner innføres ikke før i 2115).

TID OG STED FOR KURSET:

Kurset avholdes på en borg i høy-middelalderen. Nærmere opplysninger om tid og sted for kurset gis ved påmelding.

KURSREGLER:

Kursdeltakerne forventes å overholde de følgende enkle kjørereglene:

1. Det er ikke tillatt å ta med seg dinosaurer til nåtiden, eller til noen annen tidsalder der de ikke hører naturlig hjemme.

2. Leave no trace! Det er ikke tillatt å legge igjen avansert teknologi i tidligere tidsepoker. Rydd opp etter deg før du drar til en annen tidsepoke! (Se også regel nr. 3.)

3. Etter flere uheldige episoder bl.a. i Alexandria og Bergen har vi måttet innføre totalforbud mot lightere og annen teknologi som kan produsere ild på våre tidsreiser.

4. Det er STRENGT FORBUDT å ta med seg dinosaurer!

5. Unngå å foreta noen som helst endringer i din egen slektslinje. Unngå enhver form for kroppskontakt eller romantisk interaksjon med dine besteforeldre, tipp-tipp-**-oldeforeldre eller hvem som helst andre i din slektslinje. (Dersom du drar til fremtiden, har dine slektninger der tilsvarende restriksjoner i forhold til deg.)

6. Du må ha visum for å besøke Atlantis. Visum fås kun ved personlig oppmøte i Atlantis. Det er dødsstraff for å oppholde seg i Atlantis uten visum. Dette utgjør et tidsparadoks som ingen tidsreisende hittil har klart å finne en løsning på. Alle som har prøvd å løse dette paradokset er døde.

7. NEI!! Du kan IKKE ta med deg dinosaurer tilbake hit!!


KURSBEVIS:

Dersom du vil ha kursbevis, må du bestå en praktisk prøve (eksamen). Eksamen går ut på å (plyn..) få tak i kulturskatter fra det gamle Egypt for å verne og bevare dem.


DELTAKERAVGIFT:

Den beskjedne kursavgiften på NOK 4999.- (ekskl. moms) betales i gammelegyptiske gullmynter.


Påmelding via den lukkede Facebook-gruppa for tidsreisende (opprettet i 2035).

Kurs i Etisk og Økologisk Tidsreising

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå