Frivillig bilfritt Oslo sentrum, Oslo, måndag, 31. desember 2018

Vi som går og sykler i byen vil ha romslige fortau, gode sykkelveier og hyppige holdeplasser. Her kan du invitere alle du kjenner til bilfritt Oslo sentrum 2019

Debattinnlegg henvises til Bilfritt Oslo sentrum - dette er et arrangement og ikke en diskusjonsgruppe.

Se også Vi som går og sykler i Oslo sentrum og dessuten @ubilisentrum og @bilfrittsentrum på Twitter

Frivillig bilfritt Oslo sentrum

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå