2019 med storcert i forbindelse med NKK Lillehammer, Norge, laurdag, 17. august 2019

Hold av dato allerede nå!
Vi lover spennende dommere og sosiale aktiviteter.

Dommer 1: Pauline Koning-Stern Hanf
Dommer 2:

2019 med storcert i forbindelse med NKK Lillehammer

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå